Rješenje o upisu djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2023./2024.

Rješenje o upisu

Rješenje o upisu 2023

                 

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 034-02/23-01/116

URBROJ: 2177-9-3-1-23-1

U Pakracu, 16. lipnja 2023. godine

 

Na temelju članaka 1.a, 20. i 35. stavka 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21), članaka 7.,10.,11.,22. i 23. Pravilnika o  u upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac, KLASA: 601-02/22-02/06, URBROJ: 2162/01-03-22-1  od 24. studenog 2022. godine, Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca, KLASA: 601-014/18-01/1, URBROJ:2162-01/01-18-1 od 09. ožujka 2018. godine i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca, KLASA: 601-02/22-01/10, URBROJ: 2177-9-30/01-22-02 od 08. studenog 2022. godine  na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka upisa za pedagošku godinu 2023./2024. ravnateljica donosi

R J E Š E N J E

O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

  1. POPIS UPISANE DJECE

Prema Zakonu o  predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), prednost upisa imaju djeca rođena do 1. 4. 2019. godine, odnosno djeca koja 1. 4. 2023. godine navršavaju 4 godine starosti.

PODRUČNI OBJEKT BADLJEVINA- vrtićki program

ŠIFRA DATUM ROĐENJA DJETETA BODOVI
94 15. 1. 2019. Automatski upis (navršene 4 godine)
79 13. 9. 2017. Automatski upis (navršene 4 godine)
109 27. 7. 2018. Automatski upis (navršene 4 godine)
103 7. 12. 2018. Automatski upis (navršene 4 godine)
48 1. 9. 2017. Automatski upis (navršene 4 godine)
107 12. 4. 2017. Automatski upis (navršene 4 godine)
106 18. 6.2020. 40 bodova
80 30. 9. 2019. 33 boda
42 9. 11. 2019. 33 boda
93 31. 3. 2021. 30 bodova – kreće u vrtić s navršene 3 godine

 

PODRUČNI OBJEKT ŽUPA

ŠIFRA DATUM ROĐENJA DJETETA BODOVI
61 13. 8. 2019. 40
62 14. 4. 2020. 40

 

PODRUČNI OBJEKT DONJA OBRIJEŽ- vrtićki program

ŠIFRA DATUM ROĐENJA DJETETA BODOVI
92 24. 11. 2018. Automatski upis (navršene 4 godine)
91 6. 3. 2020. 20
68 22. 9. 2020. 20 – kreće u vrtić s navršene 3 godine
33 2. 1. 2021. 20 – kreće u vrtić s navršene 3 godine

 

PODRUČNI OBJEKT PREKOPAKRA- vrtićki program

ŠIFRA DATUM ROĐENJA DJETETA BODOVI
108 20. 3. 2019. Automatski upis (navršene 4 godine)

 

PODRUČNI OBJEKT KALVARIJA – jaslički program

ŠIFRA DATUM ROĐENJA DJETETA BODOVI
66 11. 4. 2022. 43
81 3. 9. 2021. 40
89 9. 12. 2019. 40
105 17. 2. 2020. 40

 

PODRUČNI OBJEKT KALVARIJA- vrtićki program

ŠIFRA DATUM ROĐENJA DJETETA BODOVI
43 18. 10. 2017. Automatski upis
88 1. 9. 2018. Automatski upis
56 22. 9. 2017. Automatski upis

 

CENTRALNI OBJEKT- vrtićki program

ŠIFRA DATUM ROĐENJA DJETETA BODOVI
69 17. 9. 2019. 40
35 21. 9. 2020. 45
34 22. 6. 2019. 30
65 11. 8. 2020. 30

 

CENTRALNI OBJEKT- jaslički program

ŠIFRA DATUM ROĐENJA DJETETA BODOVI
30 3. 11. 2020. 45
36 30. 7. 2021. 45
51 7. 11. 2021. 43
52 27. 7. 2020. 43
71 15. 11. 2020. 43
31 20. 8. 2021. 40
47 27. 8. 2020. 40
55 25. 9. 2021. 40
64 2. 11. 2020. 40
45 23. 5. 2022. 30
97 15. 7. 2021. 30
25 23. 7. 2022. 40
32 26. 5. 2022. 40
41 3. 6. 2022. 40
50 2. 7. 2022. 40
54 8. 8. 2022. 40
70 8. 4. 2022. 40
77 12. 6. 2022. 40
101 30. 7. 2022. 40
98 6. 7. 2022. 35
112 20. 2. 2022. 32
86 4. 8. 2022. 30

 

  1. POPIS NEUPISANE DJECE
  2. A. Djeca koja ispunjava uvjete za upis, ali ne postoje slobodna mjesta u vrtiću
ŠIFRA DATUM ROĐENJA DJETETA BODOVI OBRAZLOŽENJE
26 21. 1. 2022. 30 Nedovoljan broj bodova
63 12. 4. 2022. 30 Nedovoljan broj bodova
104 1. 11. 2021. 30 Nedovoljan broj bodova
110 27. 5. 2022. 25 Nedovoljan broj bodova
73 4. 8. 2020. 23 Nedovoljan broj bodova
24 17. 6. 2022. 20 Nedovoljan broj bodova
40 20. 8. 2022. 20 Nedovoljan broj bodova
46 23. 11. 2021. 20 Nedovoljan broj bodova
83 18. 2. 2022. 20 Nedovoljan broj bodova
100 22. 12. 2021. 20 Nedovoljan broj bodova
111 26. 8. 2021. 20 Nedovoljan broj bodova
29 5. 11. 2021. 10 Nedovoljan broj bodova
99 24. 9. 2021. 10 Nedovoljan broj bodova
95 29. 7. 2021. 2 Nedovoljan broj bodova
 

II.B. Djeca koja nemaju dob za traženi program

ŠIFRA DATUM ROĐENJA DJETETA BODOVI OBRAZLOŽENJE
44

 

21. 9. 2022. / Ne navršava godinu dana do 31. 8. 2023.
49 2. 11. 2022. / Ne navršava godinu dana do 31. 8. 2023.
67 9. 2. 2023. / Ne navršava godinu dana do 31. 8. 2023.
72 8. 2. 2023. / Ne navršava godinu dana do 31. 8. 2023.
78 29. 12. 2022. / Ne navršava godinu dana do 31. 8. 2023.
85 14. 10. 2022. / Ne navršava godinu dana do 31. 8. 2023.
87 23. 2. 2023. / Ne navršava godinu dana do 31. 8. 2023.
90 31. 10. 2022. / Ne navršava godinu dana do 31. 8. 2023.
102 12. 12. 2022. / Ne navršava godinu dana do 31. 8. 2023.

 

  1. C. Popis djece čija je dokumentacija nepotpuna

 

ŠIFRA DATUM ROĐENJA DJETETA BODOVI OBRAZLOŽENJE
27 14. 3. 2018. / Nepotpuna dokumentacija – nedostaju osobne iskaznice roditelja, rodni list djeteta
28 14. 3. 2018. / Nepotpuna dokumentacija – nedostaju osobne iskaznice roditelja, rodni list djeteta
76 2. 7. 2020. / Nepotpuna dokumentacija – osobna iskaznica majke
74 12. 6. 2018. / Nepotpuna dokumentcija -nedostaju osobne iskaznice roditelja
75 25. 6. 2021. / Nepotpuna dokumentacija -nedostaju osobne iskaznice roditelja
96 20. 2. 2023. / Nepotpuna dokumentacija – nedostaju osobne iskaznice roditelja

Ne navršava godinu dana do 31. 8. 2023.

 

Obrazloženje

Dječji vrtić Maslačak Pakrac, sukladno članku 6. Pravilnika o  upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac, objavio je dana 02. svibnja 2023. godine Javni poziv za upis djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2023./2024.

U propisanom roku zaprimljeno je ukupno 79 zahtjeva roditelja/staratelja za upis djece u programe Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

Nakon provedenog upisnog postupka u programe Vrtića upisana su djeca kako je to utvrđeno   točkom I. ovog Rješenja.

Točkom II. ovog Rješenja utvrđen je popis djece koja nisu upisana u programe Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac, odnosno:

  • Točkom II.A. ovog Rješenja utvrđen je popis djece koja ispunjavaju propisane uvjete, no u programima koje Vrtić provodi nema slobodnih mjesta za njihov upis
  • Točkom II.B. ovog Rješenja utvrđen je popis djece koja nemaju uvjete za upis u programe Vrtića jer do 31. kolovoza tekuće godine ne navršavaju propisanu dob za pohađanje programa.
  • Točkom II.C. ovog Rješenja utvrđen je popis djece čija je dokumentacija nepotpuna.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Maslačak Pakracu roku od petnaest (15 ) dana, računajući od dana objave rezultata upisa.

Žalba se podnosi pisanim putem neposredno ili poštom, a može se izjaviti i na zapisnik.

 

RAVNATELJICA

     Katarina Lahovsky Kobetić

Skip to content