Odgojiteljsko vijeće

Odgojiteljsko vijeće je stručno tijelo dječjeg vrtića. Čine ga svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni djelatnici koji ostvaruju program predškolskog odgoja u dječjem vrtiću. Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada dječjeg vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad. Odgojiteljsko vijeće radi na svojim sjednicama koje saziva ravnatelj.

Skip to content