O nama

Dječji vrtić Maslačak Pakrac

Dječji vrtić Maslačak Pakrac djeluje kao javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje, od jedne godine života do polaska u osnovnu školu. Dječji vrtić Maslačak Pakrac sastoji se od matičnog vrtića s pripadajućim jaslicama te područnih objekata Kalvarija, Prekopakra, Donja Obrijež i Badljevina.

Predškolski program u Dječjem vrtiću Maslačak ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim i drugim potrebama obitelji na temelju Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja, Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državnom pedagoškom standardu, Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece, Prijedlogu koncepciji razvoja predškolskog odgoja te Konvenciji o pravima djeteta.

Programi rada

Redoviti program
Program predškole

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Za djecu koja pohađaju vrtić program predškole integriran je u redoviti program dok se za djecu koja ne pohađaju vrtić organizira u trajanju od 250 sati uz stručno vodstvo odgojitelja s naglaskom na pripremu djece za polazak u školu. Program predškole za djecu koja ne pohađaju vrtić organizira se u razdoblju od 01. veljače do 31. svibnja svakim radnim danom od 16,00 do 19, 00 sati. Nakon upisa i organiziranja skupine program se ostvaruje u izdvojenoj skupini u matičnom objektu u Pakracu, dok se djeca školski obveznici u Badljevini i Donjoj Obriježi uključuju u redovne skupine.

Kraći program engleskog jezika

Predškolski odgoj i obrazovanje

Predškolski odgoj i obrazovanje utemeljen je na znanstveno-humanističkom pristupu iz čega proizlaze ciljevi i zadaće u stjecanju znanja, vještina i navika potrebnih za život, rad i daljnje školovanje djece što podrazumijeva poticanje cjelovitog razvoja djeteta, prije svega, poštivanjem prava djeteta na osobnost u zadovoljavanju individualnih potreba.

Cjelokupni program dječjeg vrtića je zamišljen tako da u poticajnom materijalno-organizacijskom okruženju, u partnerstvu vrtića s roditeljima i širom zajednicom sistematskim radom osiguravamo kontinuitet u odgoju i obrazovanju i poticanju cjelovitog razvoja djeteta, (a osobito u godini i/ili dvije godine prije polaska u osnovnu školu) u stjecanju znanja, vještina i navika za uspješno daljnje školovanje. Prioritet ćemo dati igri, kao osnovnoj aktivnosti predškolskog djeteta, uvažavajući je istovremeno kao osnovnu aktivnost, sredstvo i metodu rada.

Naše glavne zadaće su:

  • stvaranje ugodnog okruženja za djecu
  • razvoj pozitivne slike djeteta o sebi
  • stvaranje suradničkog ozračja u odgojno obrazovnoj ustanovi
  • uspostavljanje partnerskih odnosa između svih sudionika odgojno- obrazovnog procesa
  • pružanje podrške i jačanje roditeljske kompetencije u području odgoja s ciljem sretnog i sigurnog odrastanja djece.

Igra

Učenje

Razvoj

Odrastanje

Skip to content