4. sjednica Odgojiteljskog vijeća u pedagoškoj godini 2019./2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK  PAKRAC
KLASA: 601-02/20-04/03
URBROJ: 2162/01-01-20-1
U Pakracu, 24. kolovoza 2020. godine

Na temelju članka 57. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 012-03/14-03/01, URBROJ: 2162-014-14-03-2 i članka 4. Poslovnika odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac URBROJ: 2162-14/01-159, ravnateljica saziva

 4. sjednicu Odgojiteljskog vijeća u pedagoškoj godini 2019./2020.

         Sjednica će se održati dana 28. kolovoza 2020. godine (petak) u prostorijama matičnog vrtića s početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća
  2. Usvajanje Godišnjeg izvješća o ostvarenju plana i programa rada za pedagošku godinu 2019./2020.
  3. Razrješenje i imenovanje člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac ispred odgojitelja i stručnih suradnika
  4. Organizacija rada za pedagošku godinu 2020./2021.
  5. Upute i preporuke za rad predškolskih ustanova
  6. Pitanja i prijedlozi

Molim da se na sjednicu odazovete u točno zakazano vrijeme.

                                                                                                                      Ravnateljica

                                                                                                                    Višnja Klobučar

Skip to content