Zaključci sa 6. sjednice Odgojiteljskog vijeća

Zaključci s 6. sjednice Odgojiteljskog vijeća u pedagoškoj godini 2018./2019.  Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac održane 29. kolovoza 2019. godine u 16:30 sati

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća

2. Osvrt na ljetni rad u 2019. godini

3. Usvajanje Godišnjeg izvješća o ostvarenju plana i programa rada za pedagošku godinu 2018./2019.

4. Usvajanje programa pripravničkog staža za stručnog suradnika pedagoga

5. Pitanja i prijedlozi

Zaključci po točkama dnevnog reda

1.Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća

Zapisnik s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća usvojen je jednoglasno i bez primjedbi.

2. Osvrt na ljetni rad u 2019. godini

Ljetni rad kao i prijašnjih godina organiziran je u skladu s potrebama roditelja i djece te značajnijih odstupanja u odnosu na prošle godine nije bilo.

3. Usvajanje Godišnjeg izvješća o ostvarenju plana i programa rada za pedagošku godinu 2018./2019.

Godišnje izvješća o ostvarenju plana i programa rada za pedagošku godinu 2018./2019 jednoglasno je usvojeno.

4. Usvajanje programa pripravničkog staža za stručnog suradnika pedagoga

 Program pripravničkog staža stručnog suradnika pedagoga jednoglasno je usvojen.

5. Pitanja i prijedlozi

Odgojiteljsko vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Skip to content