Zaključci sa 27. sjednice Upravnog vijeća

Zaključci sa 27. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac održane 10. veljače 2020. godine u 15:00 sati

 Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 26. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
  2. Usvajanje Financijskog izvještaja za razdoblje 01.01.2019.-31.12.2019. godine
  3. Usvajanje popisa financijske i nefinancijske imovine, potraživanja i obveza za 2019. godinu
  4. Donošenje Odluke o izboru za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme zamjena
  5. Pitanja i prijedlozi

Dnevni red sjednice jednoglasno je usvojen.

Zaključci po točkama dnevnog reda

  1. Usvajanje Zapisnika sa 26. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Zapisnik s 26. sjednice Upravnog vijeća usvojeni je jednoglasno i bez primjedbi.

  1. Usvajanje Financijskog izvještaja za razdoblje 01.01.2019.-31.12.2019. godine

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o usvajanju Financijskog izvještaja za razdoblje 01.01.2019.-31.12.2019. godine i raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu

  1. Usvajanje popisa financijske i nefinancijske imovine, potraživanja i obveza za 2019. godinu

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o usvajanju popisa financijske i nefinancijske imovine, potraživanja i obveza za 2019. godinu

  1. Donošenje Odluke o izboru za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o izboru kandidatkinje Ane Kokalović za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme zbog zamjene za bolovanje/ rodiljni/  roditeljski dopust

  1. Pitanja i prijedlozi

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Skip to content