Zaključci sa 18. sjednice Upravnog vijeća

Zaključci sa 18. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac održane 28. veljače 2019. godine u 15:15 sati

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog vijeća održane  07. veljače 2019. godine
  2. Usvajanje Financijskog izvještaja za razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018. godine
  3. Usvajanje popisa financijske i nefinancijske imovine, potraživanja i obveza za 2018. godinu
  4. Donošenje Odluke o prodaji službenog automobila u vlasništvu Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
  5. Različito

Zaključci po točkama dnevnog reda

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog vijeća održane  07. veljače 2019. godine

Zapisnik s prethodne sjednice Upravnog vijeća usvojen je jednoglasno i bez primjedbi.

2. Usvajanje Financijskog izvještaja za razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018. godine

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o usvajanju Financijskog izvještaja za razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018. godine. Sastavni dio Odluke čini Financijski izvještaj za razdoblje01.01.2018.-31.12.2018. godine

3. Usvajanje popisa financijske i nefinancijske imovine, potraživanja i obveza za 2018. godinu

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o usvajanju popisa financijske i nefinancijske imovine, potraživanja i obveza za 2018. godinu. Sastavni dio Odluke čini Zapisnik povjerenstva za provedbu popisa financijske i nefinancijske imovine, obveza i potraživanja za 2018. godinu.

4. Donošenje Odluke o prodaji službenog automobila u vlasništvu Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o prodaji službenog automobila u vlasništvu Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac na koju će se tražiti suglasnost Osnivača.

5. Različito

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Skip to content