Zaključci sa 14. sjednice Upravnog vijeća

Zaključci sa 14. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac održane 04. prosinca 2018. godine u 15:10 sati

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog vijeća održane 25. listopada 2018. godine
 2. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto stručni suradnik pedagog na određeno puno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“
 3. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto stručni suradnik logoped na određeno puno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“
 4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja na određeno puno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“
 5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto kuharice na određeno nepuno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“
 6. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremačice na određeno nepuno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“
 7. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto pomoćne kuharice na neodređeno puno radno vrijeme
 8. Donošenje Prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
 9. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
 10. Različito

Zaključci po točkama dnevnog reda

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog vijeća održane 25. listopada 2018. godine

Zapisnik s prethodne sjednice Upravnog vijeća usvojen je jednoglasno i bez primjedbi.

 

 1. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto stručni suradnik pedagog na određeno puno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“

Upravno vijeće jednoglasno donosi odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto stručni suradnik pedagog na određeno puno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“

 

 1. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto stručni suradnik logoped na određeno puno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“

Upravno vijeće jednoglasno donosi odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto stručni suradnik logoped na određeno puno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“

 

 1. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja na određeno puno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja na određeno puno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“

 

 1. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto kuharice na određeno nepuno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“

Upravno vijeće jednoglasno donosi odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto kuharice na određeno nepuno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“

 

 1. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremačice na određeno nepuno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“

Upravno vijeće jednoglasno donosi odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremačice na određeno nepuno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“

 

 1. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto pomoćne kuharice na neodređeno puno radno vrijeme

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto pomoćne kuharice na neodređeno puno radno vrijeme

 

 1. Donošenje Prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o donošenju Prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

 

 1. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o donošenju Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

 

 1. Različito

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Skip to content