Zaključci s 9. sjednice Upravnog vijeća

Zaključci s 9. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac održane 9. srpnja 2018. godine u 15:10 sati

Na sjednici je prisutno četiri od ukupno pet članova Upravnog vijeća. Predsjednik Upravnog vijeća utvrdio je postojanje kvoruma.

Za dnevni red predložene su sljedeće točke:

  1. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice Upravnog vijeća
  2. Objava natječaja za radno mjesto pedagog-pripravnik
  3. Različito

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Zaključci po točkama dnevnog reda

1.Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik s prethodne sjednice Upravnog vijeća usvojen je jednoglasno i bez primjedbi.

2. Objava natječaja za radno mjesto pedagog-pripravnik

Rok za zaprimanje prijava je osam dana od dana objave natječaja. Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

Upravno vijeće jednoglasno donosi odluku o Objavi natječaja za pedagoga- pripravnika na određeno vrijeme.

3. Različito

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

 

Skip to content