zaključci s 34. sjednice Upravnog vijeća

Zaključci sa 34. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac održane 29. rujna 2020. godine

 Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika s 33. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
 2. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2020./2021.
 3. Usvajanje Kurikuluma Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2020./2021.
 4. Donošenje Odluke o izboru za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme, 3 izvršitelja/ice
 5. Donošenje Odluke o izboru za radno mjesto kuhar na određeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica
 6. Utvrđivanje prijedloga za pružanje usluge pohađanja redovnog vrtića bez naknade jednom djetetu temeljem Sporazuma o suradnji za pružanje socijalnih usluga djeci predškolske dobi
 7. Donošenje Odluke o 1. izmjenama i dopunama Plana nabave za 2020. godinu
 8. Različito

Zaključci po točkama dnevnog reda

 1. Usvajanje Zapisnika s 33. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Zapisnik s prethodne sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen.

 1. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2020./2021.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2020./2021.

 1. Usvajanje Kurikuluma Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2020./2021.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o usvajanju Kurikuluma Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2020./2021.

 1. Donošenje Odluke o izboru za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme, 3 izvršitelja/ice

Upravno vijeće na prijedlog ravnateljice jednoglasno donosi Odluku o izboru kandidata Tare Ančić, Pavla Bukovac i Gordane Marčetić za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme.

 1. Donošenje Odluke o izboru za radno mjesto kuhar na određeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

Upravno vijećena prijedlog ravnateljice jednoglasno donosi Odluku o izboru kandidatkinje Dajane Jurinović za radno mjesto kuhar na određeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica.

 1. Utvrđivanje prijedloga za pružanje usluge pohađanja redovnog vrtića bez naknade jednom djetetu temeljem Sporazuma o suradnji za pružanje socijalnih usluga djeci predškolske dobi

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto kuhar na određeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

Upravno vijeće jednoglasno donosi Zaključak o pružanju usluge boravka u vrtiću bez naknade za jedno dijete. Isti Zaključak dostavlja se nadležnom Centru za skrb radi pribavljanja mišljenja, a potom Osnivaču koji donosi Odluku.

 1. Donošenje Odluke o 1. izmjenama i dopunama Plana nabave za 2020. godinu

Zbog epidemije virusa Covid-19 došlo je do povećanja potrebnog iznosa za dezinfekcijska sredstva i zaštitnu opremu te su kroz projekt „Maslačak ispunjava želje“ omogućene dodatne edukacije za odgojitelje. Iz navedenih razloga potrebno je napraviti Izmjene i dopune Plana nabave.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o 1. Izmjenama i dopunama Plana nabave za 2020. godinu.

 1. Različito

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Skip to content