Zaključci s 33. sjednice Upravnog vijeća

Zaključci sa 33. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac održane 31. kolovoza 2020. godine

 Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika s 31. i 32. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
 2. Usvajanje Godišnjeg izvješća o ostvarenju plana i programa rada Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2019./2020.
 3. Donošenje Odluke o izboru za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“ UP.02.2.2.08.0045.
 4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme, 3 izvršitelja/ice
 5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto kuhar na određeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica
 6. Različito

Zaključci po točkama dnevnog reda

 1. Usvajanje Zapisnika s 31. i 32. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Zapisnici s prethodnih sjednica Upravnog vijeća jednoglasno su usvojeni.

 1. Usvajanje Godišnjeg izvješća o ostvarenju plana i programa rada Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2019./2020.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o usvajanju Godišnjeg izvješća o ostvarenju plana i programa rada Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2019./2020.

 1. Donošenje Odluke o izboru za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“ UP.02.2.2.08.0045.

Na predmetni natječaj pristigla je jedna zamolba. Na prijedlog ravnateljice za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta Maslačak ispunjava želje, UP.02.2.2.08.0045 izabrana je kandidatkinja Snježana Zandona

 1. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme, 3 izvršitelja/ice

Zbog povećanog opsega posla u pedagoškoj godini 2020./2021. otvorena je dodatna jaslička skupina te je iz istih razloga potrebno zaposliti dva odgojitelja na određeno vrijeme. Osim povećanog opsega posla potrebna je zamjena za rodiljni/roditeljski dopust radnice.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme, 3 izvršitelja/ice

 1. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto kuhar na određeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

Zbog otvaranja dodatne jasličke skupine, odnosno povećanog opsega posla potrebno je zaposliti kuharicu na određeno vrijeme.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto kuhar na određeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

 1. Različito

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Skip to content