Zaključci s 31. sjednice

Zaključci sa 31. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac održane 08. lipnja 2020. godine

 Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 28., 29. i 30. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
 2. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog natječaja za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme- zamjena za bolovanje/rodiljni/roditeljski dopust
 3. Donošenje Odluke o poništenju natječaja
 4. Donošenje Odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu
 5. Izvješće o rezultatima upisa za pedagošku godinu 2020./2021.
 6. Pitanja i prijedlozi

Zaključci po točkama dnevnog reda

 1. Usvajanje Zapisnika sa 28., 29. i 30. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Jednoglasno i bez primjedbi usvajaju se zapisnici sa 28., 29. i 30. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg Vrtića Maslačak Pakrac.

 1. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog natječaja za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme- zamjena za bolovanje/rodiljni/roditeljski dopust

Zbog isteka zakonskog roka od pet mjeseci u slučaju zapošljavanja nestručno zastupljenih osoba postupak natječaja mora se ponoviti.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspisivanju ponovljenog natječaja za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme- zamjena za bolovanje/rodiljni/roditeljski dopust

3.Donošenje Odluke o poništenju natječaja

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o poništenju natječaja.

 1. Donošenje Odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu

Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu temelji se na rješenju prosvjetne inspekcije te obustavi postupka po daljnjim radnjama.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o izvanrednom otkazu ugovora o radu.

 1. Izvješće o rezultatima upisa za pedagošku godinu 2020./2021.

U razdoblju od 18. svibnja do 29. svibnja 2020. godine zaprimljen je šezdeset i jedan zahtjev za upis. U vrtić će biti upisana sva djeca.  Zbog velikog broja pristiglih zahtjeva bit će nužno formirati dbvije jasličke skupine u matičnom vrtiću, a preostala slobodna mjesta za upis postoje u podružnicama Donja Obrijež i Badljevina.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja Izvješće o rezultatima upisa za pedagošku godinu 2020./2021.

 1. Pitanja i prijedlozi

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Skip to content