Zaključci s 30. sjednice Upravnog vijeća

Zaključci sa 30. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac održane 15. svibnja 2020. godine

 Dnevni red:

  1. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka upisa za pedagošku godinu 2020./2021.
  2. 2. Donošenje Plana upisa za pedagošku godinu 2020./2021.
  3. Javna objava upisa djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2020./2021.

 

Zaključci po točkama dnevnog reda

  1. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka upisa za pedagošku godinu 2020./2021.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka upisa za pedagošku godinu 2020./2021. Povjerenstvo se sastoji od tri člana. U povjerenstvo imenuju se ravnateljica, stručni suradnik pedagog te odgojitelj. Povjerenstvo je dužno u roku od mjesec dana od završetka upisa dostaviti izvješće o provedenim upisima za pedagošku godinu 2020./2021.

  1. Donošenje Plana upisa za pedagošku godinu 2020./2021.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Plan upisa za pedagošku godinu 2020./2021. Sa završetkom pedagoške godine iz vrtića odlazi trideset i devetero djece. Plan upisa predviđa slobodna mjesta kako slijedi:

matični vrtić Pakrac: 25 djece, od navršene tri godine do polaska u školu

matični vrtić Pakrac jaslice: 10 djece, od navršene jedne godine,

područni vrtić Kalvarija 10 djece, od navršene tri godine do polaska u školu

područni vrtić Prekopakra: 8 djece, od navršene tri godine do polaska u školu

područni vrtić Donja Obrijež: 13 djece, od navršene tri godine do polaska u školu

područni vrtić Badljevina: 9 djece, od navršene 3 godine do polaska u školu.

  1. Javna objava upisa djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2020./2021.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o javnoj objavi upisa za pedagošku godinu 2020./2021.

Zahtjevi za upis zaprimat će se u razdoblju od 18. svibnja do 29. svibnja 2020. godine. Zbog situacije uzrokovane pandemijom korona virusa zahtjevi za upis zaprimat će se online ili putem pošte, samo iznimno u prostorijama vrtića.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Skip to content