Zaključci s 23. sjednice

Zaključci sa 23. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac održane 26. rujna 2019. godine u 15:10 sati

 Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 21. i 22. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
  2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2019./2020.
  3. Donošenje Odluke o usvajanju Kurikuluma Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2019./2020.
  4. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
  5. Prijedlog za sufinanciranje usluge predškolskog odgoja jednom djetetu
  6. Pitanja i prijedlozi

Dnevni red sjednice jednoglasno je usvojen.

Zaključci po točkama dnevnog reda

1. Usvajanje zapisnika sa 21. i 22. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Zapisnici s 21. i 22. sjednice Upravnog vijeća usvojeni su jednoglasno i bez primjedbi.

2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2019./2020.

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2019./2020.

3. Donošenje Odluke o usvajanju Kurikuluma Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2019./2020.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o usvajanju Kurikuluma Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2019./2020.

4. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o usvajanju Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

5. Prijedlog za sufinanciranje usluge predškolskog odgoja jednom djetetu

Upravno vijeće jednoglasno je podržalo prijedlog za sufinanciranje usluge boravka jednom djetetu koji će se uputiti na daljnje postupanje.

6. Različito

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Skip to content