Zaključci s 13. sjednice Upravnog vijeća

Zaključci sa 13. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac održane 25. listopada 2018. godine u 15:10 sati

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog vijeća održane 27. rujna 2018. godine
  2. Usvajanje prijedloga financijskog plana za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
  3. Donošenje odluke o izboru za radno mjesto odgojitelj na određeno vrijeme
  4. Donošenje Pravilnika o korištenju sustava video nadzora u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac
  5. Različito

Zaključci po točkama dnevnog reda

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog vijeća održane 27. rujna 2018. godine

Zapisnik s prethodne sjednice Upravnog vijeća usvojen je jednoglasno i bez primjedbi.

  1. Usvajanje prijedloga financijskog plana za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o usvajanju prijedloga financijskog plana za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu

  1. Donošenje odluke o izboru za radno mjesto odgojitelj na određeno vrijeme

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o izboru radnika za radno mjesto odgojitelj na određeno vrijeme

  1. Donošenje Pravilnika o korištenju sustava video nadzora u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac

Upravno vijeće jednoglasno donosi odluku o donošenju Pravilnika o korištenju sustava video nadzora u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac

5. Različito

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Skip to content