Zaključci s 1. sjednice Odgojiteljskog vijeća u ped.godini 2020./2021.

Zaključci s 1. sjednice Odgojiteljskog vijeća u pedagoškoj godini 2020./2021.  Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac održane 28. rujna 2020. godine u 16:30 sati

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća
  2. Obavijest o upisima u program predškole (01. listopada- 15. listopada 2020. godine)
  3. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2020./2021.
  4. Usvajanje Kurikuluma Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2020./2021.
  5. Pitanja i prijedlozi

Zaključci po točkama dnevnog reda

       1.Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća

Zapisnik s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća usvojen je jednoglasno i bez primjedbi.

  1. Obavijest o upisima u program predškole (01. listopada- 15. listopada 2020. godine)

Upisi u program predškole ove pedagoške godine odvijati će se u razdoblju od 01. do 15. listopada 2020. godine kako bi pravovremeno imali podatke o broju djece i predanim zahtjevima.  Planirana provedba programa ostaje od veljače do svibnja 2021. godine.

  1. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2020./2021.

Ravnateljica je ukratko predstavila Godišnji plan i program za nadolazeću pedagošku godinu. Poseban naglasak stavljen je na epidemiološke mjere. Posjete i kazališne predstave neće se zasada organizirati, odnosno dok epidemiološka situacija ne dopusti.

Prijedlog Godišnjeg plana i programa jednoglasno se usvaja.

  1. Usvajanje Kurikuluma Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2020./2021.

Ravnateljica je ukratko predstavila Kurikulum. Isti je prilagođen trenutnoj epidemiološkoj situaciji, odnosno određeni kraći programi koji su se provodili u starijim skupinama, nastavit će se provoditi, ali u izmijenjenim okolnostima. Engleski jezik provodit će se u najstarijoj odgojnoj skupini u kojoj odgojiteljica radi, a dramsko scenski u skupini Tigrići budući nije dozvoljeno miješanje djece iz različitih odgojnih skupina.

Predloženi Kurikulum jednoglasno se usvaja.

  1. Pitanja i prijedlozi

Odgojiteljsko vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Skip to content