Uvodno o odgoju

Uvodno o odgoju

Odgoj počinje u obitelji – u njoj se rađa novi život.  Obitelj je središte djetetova života i njegov prvi učitelj, prvi i najvažniji čimbenik u socijalnoj okolini djeteta, prva socijalna skupina koja prihvaća dijete.

U obitelji se odvija primarna socijalizacija djeteta, a svi ostali čimbenici i stupnjevi socijalizacije mogu djelovati samo na podlogu stvorenu u obitelji.  Utjecaj odgoja najviše je vidljiv i bitan u predškolsko i mlađe školsko doba, ali je njezin utjecaj iznimno bitan i dalje jer je obitelj prirodna sredina u kojoj čovjek živi i za koju je iznimno vezan od rođenja do smrti.

Prirodna je i društvena funkcija roditelja da djeci prenesu najbolje od svog tjelesnog, intelektualnog, moralnog i emocionalnog života.

Odgojni stil koji prevladava u obiteljskom odgoju ima velikog utjecaja na razvoj djetetove osobnosti i na njegovo ponašanje. Obično u većini obitelji nema čistog odgojnog stila nego različitih mješovitih tipova pristupa odgoju. Važno je znati osnovne karakteristike pojedinih odgojnih stilova, prepoznati principe djelovanja te, ako su dobri, zadržati ih u odgojnom djelovanju, a ako nisu, potrebno ih je osvijestiti i mijenjati.

Odgojni stilovi su autoritarni (kruti), autoritativni (demokratski/dosljedan), permisivan (popustljiv) i indiferentan (ravnodušan).

Roditeljstvo, roditeljsko ponašanje, roditeljski odgojni postupci i stilovi roditeljskog odgoja osnova su primarne socijalizacije. Ponašanje roditelja jedan je od najprediktivnih činitelja rizika, ali i zaštite u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladih.

Predškolska ustanova važno je okruženje u kojemu se dijete socijalizira i uči. Nema općeg i identičnog obrasca djetetova razvoja jer razvoj ovisi o prirodnim razlikama, kao i socijalnom i kulturološkom okruženju. Predškolsko dijete kreativno je i interaktivno biće koje aktivno sudjeluje u svom odgoju i socijalizaciji. Socijalizacija je procesu kojem djeca u interakciji s drugima kreiraju i pridonose stvaranju vršnjačke kulture da bi postali kompetentni članovi svijeta odraslih.

Skip to content