Upisi u program predškole 02. siječnja do 30. siječnja 2020. godine

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 034-02/20-01/01

URBROJ: 2162/01-01-20-1

U Pakracu, 02. siječnja 2020. godine

Na temelju članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07 i 94/13), članka 16. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe ( NN 63/08 i 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole ( NN 107/14) Dječji vrtić Maslačak Pakrac objavljuje

javni poziv za upis u program predškole

– za djecu rođenu u razdoblju od 1. travnja 2013. do 31. ožujka 2014. godine

– koja nisu polaznici redovitog programa predškolskog odgoja u dječjem vrtiću

 Dječji vrtić Maslačak Pakrac započinje s upisima u program predškole koji je obvezan za svu djecu rođenu u razdoblju od 1. travnja 2013. do 31. ožujka 2014. godine koja nisu polaznici redovitog programa predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Zahtjevi za upis djece u program podnosit će se u razdoblju od 2. siječnja do 30. siječnja 2020. godine.

Zahtjevu za upis potrebno je priložiti:

1. Preslika rodnog lista/ izvatka iz matice rođenih za dijete

2. Preslike osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenja o prebivalištu

3. Presliku iskaznice imunizacije

4. Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu roditelji su obvezni predati odgojiteljici prvog dana dolaska u skupinu

Zahtjev za upis može se preuzeti na internetskim stranicama www.dvmp.hr ili osobno podići u tajništvu vrtića.

Program predškole započet će u veljači 2020. u matičnom objektu Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac te u područnim objektima Badljevina i Donja Obrijež.

Prije početka provedbe programa roditelji će dobiti detaljne upute o načinu i organizaciji programa.

Program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću je besplatan.

     Ravnateljica

Višnja Klobučar

Skip to content