Praksa fizioterapeuta u centralnom objektu

U centralnom objektu DV se provodi praksa fizioterapeuta kroz različite oblike vježbi za grubu i finu motoriku. Na fotografijama je poligon za uvježbavanje grube motorike, odnosno koordinacije pokreta (balansiranje, skakanje i povezivanje više radnji kretanja).

 

Skip to content