Poziv za 5. sjednicu odgojiteljskog vijeća

Na temelju članka 57. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 012-03/14-03/01, URBROJ: 2162-014-14-03-2  od 12. travnja 2014. godine i članka 4. Poslovnika odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac URBROJ: 2162-14/01-159, ravnateljica saziva

  1. sjednicu odgojiteljskog vijeća

u pedagoškoj godini 2017./2018.

Sjednica će se održati dana 16. travnja 2018. godine (ponedjeljak) u prostorijama matičnog vrtića s početkom u 16:30 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća
  2. Obavijest o seminaru „ Projekt iz nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo“ od 06. ožujka 2018. godine, Slatina
  3. Obavijest o seminaru „ Poticanje kreativnosti i inovativnosti u ustanovama za rani i predškolski odgoj“ od 04. travnja 2018. godine, Orahovica
  4. Obavijest o seminaru „ Dani predškolskog odgoja“ Čakovec od 12. i 13. travnja 2018. godine
  5. Pripreme za „ Olimpijadu“
  6. Obavijest o predstavama i drugim ponudama
  7. Prijedlog stručnog napredovanju u zvanje mentora
  8. Pitanja i prijedlozi

Molim da se na sjednicu odazovete u točno zakazano vrijeme.

Ravnateljica

Višnja Klobučar

Skip to content