Poziv za 5. sjednicu Odgojiteljskog vijeća u pedagoškoj godini 2018./2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK  PAKRAC

KLASA: 601-02/19-04/02

URBROJ: 2162/01-01-19-1

U Pakracu, 05. travnja 2019. godine

         

Na temelju članka 57. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 012-03/14-03/01, URBROJ: 2162-014-14-03-2 i članka 4. Poslovnika odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac URBROJ: 2162-14/01-159, ravnateljica saziva

5. sjednicu odgojiteljskog vijeća

u pedagoškoj godini 2018./2019.

         Sjednica će se održati dana 08. travnja 2019. godine (ponedjeljak) u prostorijama matičnog vrtića s početkom u 16:30 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća

2. Izvješće sa stručnog skupa “Mentalno zdravlje djece i profesionalaca”

3. Izvješće sa stručnog skupa “Praćenje i dokumentiranje odgojno- obrazovnog rada u razvoju suvremenog kurikuluma dječjeg vrtića”

4. Radionica primjerene komunikacije i kratak osvrt na seminar “Uvod u Brain-Gym”

5. Obavijest i pripreme za Olimpijski festival dječjih vrtića u Pakracu

6. Dogovor za završnu priredbu

7. Dogovor za rad tijekom uskršnjih blagdana

8. Obavijest o aktivnostima tijekom Svjetskog dana zdravlja i Dana planeta Zemlje”

9. Pitanja i prijedlozi

Molim da se na sjednicu odazovete u točno zakazano vrijeme.

                                                                                                                      Ravnateljica

                                                                                                            Višnja Klobučar

Skip to content