Poziv za 3. sjednicu Odgojiteljskog vijeća u ped. godini 2018./2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK  PAKRAC

KLASA: 601-02/18-04/06

URBROJ: 2162/01-01-18-1

Pakrac, 22. studeni 2018. godine

Na temelju članka 57. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 012-03/14-03/01, URBROJ: 2162-014-14-03-2 i članka 4. Poslovnika Odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac URBROJ: 2162-14/01-159, ravnateljica saziva

3. sjednicu odgojiteljskog vijeća

u pedagoškoj godini 2018./2019.

 

Sjednica će se održati dana 26. studenog 2018. godine (ponedjeljak) u prostorijama matičnog vrtića s početkom u 16:30 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća
  2. Dogovor za sv. Nikolu
  3. Božićni sajam
  4. Obavijest o projektu „ Maslačak ispunjava želje“- smjenski rad
  5. Dogovor za slikanja i priredbe- kazališta
  6. Pitanja i prijedlozi

Molim da se na sjednicu odazovete u točno zakazano vrijeme.

                                                                                                                      Ravnateljica

                                                                                                                    Višnja Klobučar

Skip to content