Poziv za 27. sjednicu Upravnog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI  VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 601-02/20-05/01

URBROJ: 2162/01-03-20-1

U Pakracu, 07. veljače  2020. godine

P   O   Z   I   V

Na temelju članka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 601-02/18-02/06, URBROJ: 2162/01-03-18-1 i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 012-03/14-03/1, URBROJ 2162-01-03-14-2 sazivam 27. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati u ponedjeljak 10. veljače 2020. godine u prostorijama matičnog vrtića s početkom u 15:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 26. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
  2. Usvajanje Financijskog izvještaja za razdoblje 01.01.2019.-31.12.2019. godine
  3. Usvajanje popisa financijske i nefinancijske imovine, potraživanja i obveza za 2019. godinu
  4. Donošenje Odluke o izboru za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme- zamjena
  5. Pitanja i prijedlozi

Molim da se odazovete pozivu u zakazano vrijeme.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                      Marijo Seleši

Skip to content