Poziv za 20. sjednicu Upravnog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI  VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA:601-02/19-05/05

URBROJ: 2162/01-03-19-1

Pakrac, 25. travnja 2019. godine

P   O   Z   I   V

Na temelju članka 3. stavka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac, KLASA: 601-02/18-02/06, URBROJ: 2162/01-03-18-1 i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac, KLASA: 012-03/14-03/1, URBROJ 2162-01-03-14-2 sazivam 20. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati u četvrtak, 02. svibnja 2019. godine s početkom u 15,05 sati u prostorijama matičnog vrtića.

            Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 18. i 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
  2. Donošenje Plana upisa za pedagošku godinu 2019./2020.
  3. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka upisa za pedagošku godinu 2019./2020.
  4. Javna objava upisa za pedagošku godinu 2019./2020.
  5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“
  6. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto stručni suradnik pedagog na određeno puno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“
  7. Različito

 Molim da se odazovete pozivu u zakazano vrijeme.

Predsjednik Upravnog vijeća

                                                           Marijo Seleši

Skip to content