Poziv za 19. sjednicu Upravnog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI  VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA:601-02/19-05/04

URBROJ: 2162/01-03-19-1

Pakrac, 29. ožujka 2019. godine

P   O   Z   I   V

Na temelju članka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 601-02/18-02/06, URBROJ: 2162/01-03-18-1 i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 012-03/14-03/1, URBROJ 2162-01-03-14-2 sazivam 19. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati elektronskim putem u utorak, 02. travnja 2019. godine.

 Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

  1.  1. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po raspisanom natječaju za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Materijali za predloženi dnevni red dostavit će se svim članovima Upravnog vijeća elektroničkim putem.

Molim da se glasovanje obavi putem elektroničke pošte dana 02. travnja 2019. godine do 15,00 sati na e-mail adresu: info@dvmp.hr

Predsjednik Upravnog vijeća

     Marijo Seleši

Skip to content