Poziv za 1. sjednicu odgojiteljskog vijeća u pedagoškoj godini 2018./219.

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK  PAKRAC

KLASA: 601-02/18-04/04

URBROJ: 2162/01-01-18-1

Pakrac, 21. rujna 2018. godine

 

Na temelju članka 57. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 012-03/14-03/01, URBROJ: 2162-014-14-03-2 i članka 4. Poslovnika odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac URBROJ: 2162-14/01-159, ravnateljica saziva

1. sjednicu odgojiteljskog vijeća

u pedagoškoj godini 2018./2019.

Sjednica će se održati dana 26. rujna 2018. godine (srijeda) u prostorijama matičnog vrtića s početkom u 16:30 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća
  2. Razmatranje Kurikuluma Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2018./2019.
  3. Razmatranje Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2018./2019.
  4. Različito

Molim da se na sjednicu odazovete u točno zakazano vrijeme.

 

                                                                                                                      Ravnateljica

                                                                                                                    Višnja Klobučar

 

Skip to content