Poziv 31. sjednica

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI  VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 601-02/20-05/05

URBROJ: 2162/01-03-20-1

U Pakracu, 05. lipnja 2020. godine

P   O   Z   I   V

 

Na temelju članka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac, KLASA: 601-02/18-02/06, URBROJ: 2162/01-03-18-1 i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac, KLASA: 012-03/14-03/1, URBROJ 2162-01-03-14-2 sazivam 31. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati u ponedjeljak 08. lipnja 2020. godine u prostorijama matičnog vrtića s početkom u 15:00 sati.

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 28., 29. i 30. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
  2. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog natječaja za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme- zamjena za bolovanje/rodiljni/roditeljski dopust
  3. Donošenje Odluke o poništenju natječaja
  4. Donošenje Odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu
  5. Izvješće o rezultatima upisa za pedagošku godinu 2020./2021.
  6. Pitanja i prijedlozi

Molim da se odazovete pozivu u zakazano vrijeme.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

                                                           Marijo Seleši

Skip to content