Poziv 29. sjednica

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI  VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 601-02/20-05/03

URBROJ: 2162/01-03-20-1

U Pakracu, 06. travnja 2020. godine

P   O   Z   I   V

Na temelju članka 5. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 601-02/18-02/06, URBROJ: 2162/01-03-18-1 i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 012-03/14-03/1, URBROJ 2162-01-03-14-2 sazivam 29. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati elektronskim putem u ponedjeljak,  06. travnja 2020. godine.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Donošenje Odluke o izboru za radno mjesto odgojitelj, 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“ UP.02.2.2.08.0045
  2. Donošenje Odluke o poništenju natječaja za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme, 2 izvršitelj/ica, zamjena za bolovanje, rodiljni/roditeljski dopust i rodiljni/roditeljski dopust.

Molim da se glasovanje obavi putem elektroničke pošte dana 06. travnja 2020. godine do 12,00 sati na e-mail adresu: info@dvmp.hr

Predsjednik Upravnog vijeća

     Marijo Seleši

Skip to content