poziv, 15 sjednica Upravnog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI  VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA:601-02/18-05/13

URBROJ: 2162/01-03-18-1

Pakrac, 18. prosinca 2018. godine

P   O   Z   I   V

Na temelju članka 3. stavka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 601-02/18-02/06, URBROJ: 2162/01-03-18-1 i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 012-03/14-03/1, URBROJ 2162-01-03-14-2 sazivam 15. sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati u petak, 21. prosinca 2018. godine s početkom u 15,10 sati u prostorijama matičnog vrtića.

            Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog vijeća održane 4. prosinca 2018. godine
  2. Donošenje Plana nabave za 2019. godinu.
  3. Donošenje odluke o raspisivanju ponovljenog natječaja za radno mjesto stručni suradnik pedagog na određeno puno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“
  4. Donošenje odluke o izboru za radno mjesto stručni suradnik logoped na određeno puno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“
  5. Donošenje odluke o izboru za radno mjesto odgojitelja na određeno puno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“
  6. Donošenje odluke o izboru za radno mjesto kuharice na određeno nepuno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“
  7. Donošenje odluke o izboru za radno mjesto spremačice na određeno nepuno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“
  8. Donošenje odluke o izboru za radno mjesto pomoćne kuharice na neodređeno puno radno vrijeme
  9. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
  10. Različito

 Molim da se odazovete pozivu u zakazano vrijeme.

Predsjednik Upravnog vijeća

                                                           Marijo Seleši

Skip to content