Poziv 1. sjednica Odgojiteljskog vijeća u ped.godini 2020./2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK  PAKRAC
KLASA: 601-02/20-04/04
URBROJ: 2162/01-01-20-1
U Pakracu, 24. rujna 2020. godine

 

Na temelju članka 30. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 012-03/14-03/01, URBROJ: 2162-014-14-03-2 i članka 4. Poslovnika odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac URBROJ: 2162-14/01-159, ravnateljica saziva

1. sjednicu odgojiteljskog vijeća

u pedagoškoj godini 2020./2021.

 

Sjednica će se održati dana 28. rujna 2020. godine (ponedjeljak) u prostorijama matičnog vrtića s početkom u 16,30 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća
  2. Obavijest o upisima u program predškole (01. listopada- 15. listopada 2020. godine)
  3. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2020./2021.
  4. Usvajanje Kurikuluma Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2020./2021.
  5. Pitanja i prijedlozi

Molim da se na sjednicu odazovete u točno zakazano vrijeme.

                                                                                                                      Ravnateljica

                                                                                                                    Višnja Klobučar

Skip to content