Plan nabave 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 400-08/19-01/01

URBROJ: 2162/01-03-19-1

U Pakracu, 30. prosinca 2019. godine

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16) i članaka  2. i 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ( NN 101/17), Upravno vijeće na svojoj 26.  sjednici održanoj dana 30. prosinca 2019. godine donosi

PLAN NABAVE DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK PAKRAC ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Redni broj Evidencijski broj predmeta nabave Predmet nabave Brojčana oznaka predmeta nabave iz jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a Vrsta postupka
1. 1/2020 Proizvodi za čišćenje

39830000-9

24.000,00

Jednostavna nabava

2. 2/2020 Meso i mesni proizvodi 15119000-5 53.500,00 Jednostavna nabava
3. 3/2020 Kruh i Krušni proizvodi 15811000-6 26.000,00 Jednostavna nabava
4. 4/2020 Voće i povrće 03220000-9 55.000,00 Jednostavna nabava
5. 5/2020 Mlijeko i mliječni proizvodi 15500000-3 20.000,00 Jednostavna nabava
6. 6/2020 Usluge popravka i održavanja 98390000-3 20.000,00 Jednostavna nabava
7. 7/2020 Obrazovni seminari 80522000-9 35.480,00 Jednostavna nabava
8. 8/2020 Opskrba električnom energijom 09310000-5 43.000,00 Jednostavna nabava
9. 9/2020 Opskrba plinom 09123000-7 46.000,00 Jednostavna nabava
10. 10/2020 Komunalne usluge 65000000-3 28.150,00 Jednostavna nabava

Članak 2.

Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja.

Članak 3.

Plan nabave Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac objavit će se na internetskim stranicama vrtića i elektroničkom oglasniku javne nabave.

Predsjednik Upravnog vijeća

Marijo Seleši

Skip to content