Pedagoške radionice

Od početka pedagoške godine 2023./2024. pedagogica-pripravnica je držala pedagoške radionice na temu tolerancije, emocija i prepoznavanje emocija te sukoba u odgojnim skupinama. Radionice su bile organizirane u obliku terapijskih priča s aplikacijama (lutkicama na štapićima) i interaktivnim oblicima rasprava, crtanja i rada u manjim skupinama.

Skip to content