Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2018./2019.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 601-02/18-01/47

URBROJ: 2162/01-01-18-2

Pakrac, 20. lipnja 2018. godine

Na temelju članka 1a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 22. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10) i članka 9. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Pakrac KLASA:601-02/15-02/1, URBROJ:2162/01-03-18-1, Povjerenstvo za upis donosi

ODLUKU

o upisu djece u Dječji vrtić Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2018./2019.

I.

U razdoblju od 8. svibnja do 31. svibnja 2018. godine zaprimljeno je 43 zahtjeva za upis koji će biti pozitivno riješeni.

U vrtić će biti upisana sva djeca.

II.

Roditelji/ skrbnici djece dužni su u razdoblju od 3. rujna do 21. rujna potpisati Ugovor o uslugama predškolskog odgoja, u protivno smatrat će se da su odustali od upisa djeteta u vrtić ili jaslice.

III.

Djeca koja 1. rujna 2018. godine nemaju navršenu godinu dana života primit će se u vrtić kada budu ispunjeni uvjeti, odnosno kada navrše godinu dana života.

IV.

Djeca koja ne mogu biti upisana u matični vrtić rasporedit će se u podružnicu Kalvarija o čemu  će roditelji biti obaviješteni.

V.

Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni ovom Odlukom imaju pravo podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac u roku od 15 dana.

 

Ravnateljica

Skip to content