Obavijest

Obavijest

Dječji vrtić Maslačak Pakrac je sukladno čl. 4. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/18)  voditelj obrade osobnih podataka.

Vrtić osobne podatke obrađuje samo i u onoj mjeri ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

  • da je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha
  • da je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka
  • da je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza Vrtića
  • da je obrada nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe
  • da je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju javnih ovlasti Vrtića ili
  • da je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Vrtića ili treće strane, osim u slučaju kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Vrtić će za obradu osobnih podataka tražiti izričitu suglasnost ispitanika samo u slučajevima kada ne postoji pravna osnova za obradu podataka.

Vrtić osobne podatke čuva i pohranjuje temeljem propisa i u rokovima određenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Prava ispitanika:
– pravo na informiranost
– pravo pristupa

– pravo na ispravak
– pravo na brisanje / pravo na zaborav (ispitanik u određenim slučajevima ima pravo zatražiti brisanje ili uklanjanje osobnih podataka u posebnim slučajevima

– pravo na prigovor (prigovor se može podnijeti izravno vrtiću preko službenika za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka)
– pravo na povlačenje suglasnosti na obradu podataka temeljenu na suglasnosti u bilo kojem trenutku
– pravo na prenosivost podataka
– pravo ograničenja.

Dječji vrtić Maslačak Pakrac može dostaviti osobne podatke ispitanika drugim pravnim ili fizičkim osobama samo ako postoji zakonska obveza ili legitimni interes.

Dječji vrtić Maslačak Pakrac tražit će izričitu suglasnost za obradu osobnih podataka kada ne postoji pravna osnova temeljem koje može obrađivati osobne podatke.

Vrtić osobne podatke čuva i pohranjuje temeljem propisa i u rokovima određenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Skip to content