Obavijest o rezultatima natječaja-odgojitelj na određeno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 112-01/21-02/05

URBROJ: 2162/01-01-21-16

U Pakracu, 01. listopada 2021. godine

PREDMET: Obavijest o rezultatima natječaja,

dostavlja se

Dječji vrtić Maslačak Pakrac objavio je dana 02. rujna 2021. godine natječaj za prijem radnika na radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme, 9 izvršitelja/ice zbog povećanog opsega posla 1 izvršitelj/ica zbog zamjene za roditeljski dopust do povratka radnice na rad i 1 izvršitelj/ica zbog zamjene za bolovanje radnice do njezina povratka na rad.

Predmetni natječaj objavljen je na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 30. rujna 2021. godine, Upravno vijeće na prijedlog ravnateljice, donijelo je Odluku o izboru.

Za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme zbog povećanog opsega posla izabrane su kandidatkinje: Ariana Djurkov, sveučilišna prvostupnica ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Nevenka Kutleša, odgojitelj predškolske djece, Katarina Dvoržak SSS, studentica studija predškolskog odgoja, Rebeka Župan SSS, studentica studija predškolskog odgoja, Mateja Marčetić SSS, studentica studija predškolskog odgoja, Daliborka Jandroković prof. logoped, studentica studija predškolskog odgoja, Tara Ančić, SSS studentica studija predškolskog odgoja, Valeria Kadežabek, stručna prvostupnica fizioterapije, studentica studija predškolskog odgoja te Snježana Zandona, SSS, odgojno-obrazovne struke.

Zbog zamjene za roditeljski dopust do povratka radnice na rad izabrana je kandidatkinja Samanta Delorenci Jareš, SSS, primalja asistent te zbog zamjene za bolovanje radnice do njezina povratka na rad izabran je kandidat Ivan Keć, SSS, student studija predškolskog odgoja.

       Ravnateljica

 Višnja Klobučar

Skip to content