Obavijest o rezultatima natječaja-odgojitelj na određeno puno radno vrijeme u sklopu provedbe projekta “Maslačak ispunjava želje” UP.02.2.2.08.0045.

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 112-01/21-02/01

URBROJ: 2162/01-01-21-5

U Pakracu, 05. veljače 2021. godine

PREDMET: Obavijest o rezultatima natječaja,

dostavlja se

 

Dječji vrtić Maslačak Pakrac objavio je dana 19. siječnja 2021. godine natječaj za prijem radnika na radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ice u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“ UP.02.2.2.08.0045. Predmetni natječaj objavljen je na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 03. veljače 2021. godine, Upravno vijeće na prijedlog ravnateljice, donijelo je Odluku o izboru.

Za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ice u sklopu provedbe projekta „Maslačak ispunjava želje“ UP.02.2.2.08.0045 izabrana je kandidatkinja Snježana Zandona sa završenim četverogodišnjim obrazovanjem u programu odgojno obrazovne struke na razdoblje do završetka projekta, odnosno do 19. svibnja 2021. godine što je u skladu s člankom 26. stavak 5. i 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19).

       Ravnateljica

 Višnja Klobučar

Skip to content