Obavijest o rezultatima natječaja, odgojitelj na određeno puno radno vrijeme, dva izvršitelja/ice

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 112-01/21-02/02

URBROJ: 2162/01-01-21-6

U Pakracu, 01. ožujka 2021. godine

 

PREDMET: Obavijest o rezultatima natječaja,

dostavlja se

Dječji vrtić Maslačak Pakrac objavio je dana 05. veljače 2021. godine natječaj za prijem radnika na radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme, 2 izvršitelja/ice; zamjena za rodiljni/roditeljski dopust i povećan opseg posla. Predmetni natječaj objavljen je na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 26. veljače 2021. godine, Upravno vijeće na prijedlog ravnateljice, donijelo je Odluku o izboru.

Za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme, 2 izvršitelja/ice; zamjena za rodiljni/roditeljski dopust i povećan opseg posla izabrane su kandidatkinje Tara Ančić, SSS i Valeria Kadežabek, prvostupnica fizioterpije na razdoblje do pet mjeseci što je u skladu s člankom 26. stavak 5. i 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19).

       Ravnateljica

 Višnja Klobučar

Skip to content