Obavijest o rezultatima natječaja-odgojitelj na određeno puno radno vrijeme, 3 izvršitelja/ice

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 112-01/20-02/08

URBROJ: 2162/01-01-20-8

U Pakracu, 10. prosinca 2020. godine

PREDMET: Obavijest o rezultatima natječaja,

dostavlja se

Dječji vrtić Maslačak Pakrac objavio je dana 20. studenoga 2020. godine natječaj za prijem radnika na radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme, 3 izvršitelja/ice zbog zamjene za rodiljni roditeljski dopust do povratka radnica na rad te zbog zamjene za bolovanje/ rodiljni/roditeljski dopust do povratka radnice na rad. Predmetni natječaj objavljen je na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 08. prosinca 2020. godine, Upravno vijeće na prijedlog ravnateljice, donijelo je Odluku o izboru.

Za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme, 3 izvršitelja/ice izabrane su kandidatkinje Eva Dudaš i Jelena Kosanović Hatvalić koje ispunjavaju uvjete natječaja te kandidatkinja Ariana Djurkov na razdoblje najduže do pet mjeseci sukladno članku 26. stavak 5. i 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19).

       Ravnateljica

 Višnja Klobučar

Skip to content