Obavijest o rezultatima natječaja-odgojitelj na neodređeno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 112-01/21-02/04

URBROJ: 2162/01-01-21-11

U Pakracu, 01. listopada 2021. godine

 

PREDMET: Obavijest o rezultatima natječaja,

dostavlja se

 

Dječji vrtić Maslačak Pakrac objavio je dana 02. rujna 2021. godine natječaj za prijem radnika na radno mjesto odgojitelj na neodređeno puno radno vrijeme, 3 izvršitelja/ice.

Predmetni natječaj objavljen je na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 30. rujna 2021. godine, Upravno vijeće na prijedlog ravnateljice, donijelo je Odluku o izboru.

Za radno mjesto odgojitelj na neodređeno puno radno vrijeme, 3 izvršitelja/ice izabrane su kandidatkinje Eva Komljenović sveučilišna prvostupnica odgojiteljica djece rane i predškolske dobi, Ena Hodak, stručna prvostupnica predškolskog odgoja i Jelena Kosanović Hatvalić, stručna prvostupnica predškolskog odgoja.

       Ravnateljica

 Višnja Klobučar

Skip to content