Obavijest o rezultatima natječaja

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 112-01/21-02/03

URBROJ: 2162/01-01-21-3

U Pakracu, 28. svibnja 2021. godine

PREDMET: Obavijest o rezultatima natječaja,

dostavlja se

Dječji vrtić Maslačak Pakrac objavio je dana 04. svibnja 2021. godine natječaj za prijem radnika na radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica zbog povećanog opsega posla u pedagoškoj godini 2020./2021. Predmetni natječaj objavljen je na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 26. svibnja 2021. godine, Upravno vijeće na prijedlog ravnateljice, donijelo je Odluku o izboru.

Za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica izabrana je kandidatkinja Ariana Djurkov SSS, na razdoblje do 31. kolovoza 2021. godine što je u skladu s člankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19).

       Ravnateljica

 Višnja Klobučar

Skip to content