Obavijest o rezultatima natječaja

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 112-01/20-02/03

URBROJ: 2162/01-01-20-4

U Pakracu, 01. srpnja 2020. godine

PREDMET: Obavijest o rezultatima natječaja,

dostavlja se

Dječji vrtić Maslačak Pakrac objavio je dana 10. lipnja 2020. godine ponovljeni natječaj za prijem radnika na radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, zamjena za bolovanje/rodiljni/roditeljski dopust. Predmetni natječaj objavljen je na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 30. lipnja 2020. godine, Upravno vijeće na prijedlog ravnateljice Višnje Klobučar, donijelo je Odluku o izboru.

Za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, zamjena za bolovanje/rodiljni/roditeljski dopust izabrana je kandidatkinja Ana Kokalović, magistra primarnog obrazovanja na razdoblje do pet mjeseci u kojem će se predmetni natječaj ponoviti.

       Ravnateljica

 Višnja Klobučar

Skip to content