Obavijest o rezultatima natječaja; odgojitelj na određeno puno radno vrijeme, zamjena

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 112-01/19-02/04    

URBROJ: 2162/01-01-19-3

U Pakracu, 08. studenog 2019. godine

PREDMET: Obavijest o rezultatima natječaja,

                     dostavlja se

Dječji vrtić Maslačak Pakrac objavio je dana 23. listopada 2019. godine natječaj za prijem radnika na radno mjesto odgojitelja na određeno puno radno vrijeme, zamjena za rodiljni/roditeljski dopust. Predmetni natječaj objavljen je na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 07. studenog 2019. godine, Upravno vijeće na prijedlog ravnateljice Višnje Klobučar, donijelo je Odluku o izboru.

Za radno mjesto odgojitelja na određeno puno radno vrijeme, zamjena za rodiljni/roditeljski dopust  izabrana je kandidatkinja Eva Dudaš.

       Ravnateljica

 Višnja Klobučar

Skip to content