Obavijest o promjeni žiro računa Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 401-01/19-01/01

URBROJ: 2162/01-01-19-1

U Pakracu, 23. prosinca 2019. godine

PREDMET: Obavijest o promjeni žiro računa Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Poštovani,

ovim putem želimo Vas obavijestiti o zatvaranju postojećeg žiro računa Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac s danom 24. prosinca 2019. godine. Istog dana otvara se novi broj žiro računa te Vas molimo da sve uplate i ostale transakcije prilagodite istomu.

Novi broj žiro računa Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac sada glasi:

HR39 23400091511046030

Ravnateljica

Višnja Klobučar

                                                                        

         

Skip to content