Nepostojanje sukoba interesa

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16) objavljujemo kako ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dječji vrtić Maslačak Pakrac ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Skip to content