“Maslačak ispunjava želje”

„MASLAČAK ISPUNJAVA ŽELJE“ UP.02.2.2.08.0045

 • Naziv programa: Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
 • Ukupna vrijednost: 2.685.362,95kn
 • Intenzitet potpore: 100 % (85% ESF, 15% Državni proračun RH)
 • Trajanje: 30 mjeseci (19.11.2018. – 19.05.2021.)
 • Korisnik: Grad Pakrac
 • Partner: Dječji vrtić Maslačak Pakrac

CILJ PROJEKTA:

Prilagodbom radnog vremena vrtića radnom vremenu roditelja i unaprjeđenjem usluga doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe predškolskog odgoja i obrazovanja.

Razvojem postojećih i unaprjeđenjem novih i priuštivih dodatnih programa i sadržaja obuhvatiti veći broj djece programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osigurati jednake mogućnosti za svu djecu, neovisno o socioekonomskom statusu i mjestu stanovanja.

POKAZATELJI:

 • 20 djece uključeno u uslugu smjenskog rada dječjeg vrtića
 • zaposlena dva odgojitelja na puno radno vrijeme
 • zaposlene spremačica i kuharica na pola radnog vremena
 • zaposlene stručne osobe (logoped i pedagog) na puno radno vrijeme
 • 26 stručnjaka sudjelovalo u osposobljavanju (lingvistička edukacija, lutkarska edukacija, edukacija Inkluzija djece s teškoćama u razvoju, edukacija, Stvaranje interkulturalnog okruženja u vrtiću i odgoj za različitosti, edukacija Živjeti različitosti, edukacija Podrška poželjnom dječjem ponašanju
 • 20 djece uključeno u kraći program engleskog jezika
 • 15 djece uključeno u igraonicu za djecu koja nisu polaznici vrtića
 • 20 djece uključeno u sportsku igraonicu
 • 20 djece uključeno u dramsko scensku igraonicu
 • 100 djece uključeno u edukaciju sport i rekreacija u prirodi
 • izvedene 4 kazališne predstave za djecu

Za više informacija o projektu možete kontaktirati voditeljicu projekta: Vanja Ražov, 034-290-652, vanja.razov@gmail.com te koordinatoricu: Jasmina Jokić, 034-313-416, maslacak.pakrac@gmail.com

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Za više informacija o fondovima Europske unije i Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali posjetite sljedeće stranice: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

Skip to content