Javni poziv-upis u program predškole 2022./2023., 03.10.-18.10.2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 034-02/22-01/131

URBROJ: 2162/01-01-22-1

U Pakracu, 03. listopada 2022. godine

 

Na temelju članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 16. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe ( NN 63/08 i 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole ( NN 107/14) Dječji vrtić Maslačak Pakrac objavljuje

javni poziv za upis u program predškole

za djecu rođenu u razdoblju od 01. travnja 2016. do 31. ožujka 2017. godine

koja nisu polaznici redovitog programa predškolskog odgoja u dječjem vrtiću

 

Dječji vrtić Maslačak Pakrac započinje s upisima u program predškole koji je obvezan za svu djecu rođenu u razdoblju od 01. travnja 2016. do 31. ožujka 2017. godine koja nisu polaznici redovitog programa predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Zahtjevi za upis djece u program predškole podnose se u razdoblju od 03. listopada do 18. listopada 2022. godine.

Zahtjevu za upis potrebno je priložiti:

  1. Presliku rodnog lista/ izvatka iz matice rođenih za dijete
  2. Preslike osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenja o prebivalištu
  3. Presliku iskaznice imunizacije
  4. Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu (roditelji su obvezni predati odgojiteljici najkasnije prvog dana pohađanja programa).

 

Zahtjev za upis može se preuzeti na internetskim stranicama www.dvmp.hr ili u tajništvu vrtića na adresi Matice hrvatske 13/b, Pakrac.

Zahtjevi s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno, poštom na adresu Dječji vrtić Maslačak Pakrac, Matice hrvatske 13/b, 34550 Pakrac ili elektroničkom poštom na e mail info@dvmp.hr.

Realizacija programa predškole planira se za razdoblje od veljače do svibnja 2023. godine. Program predškole za djecu koja nisu polaznici redovnog programa predškolskog odgoja održavat će se u objektima Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac u Pakracu te u područnim objektima Badljevina i Donja Obrijež.

Prije početka provedbe programa roditelji će dobiti detaljne upute o načinu i organizaciji programa.

Program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću je besplatan.

     RAVNATELJICA

Višnja Klobučar

Javni poziv-program predškole

Zahtjev za upis u program predškole

Skip to content