Javna objava upisa u program predškole, 01.10.-15.10.2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 034-02/21-01/145

URBROJ: 2162/01-01-21-1

U Pakracu, 01. listopada 2021. godine

Na temelju članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13 i 98/19), članka 16. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe ( NN 63/08 i 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole ( NN 107/14) Dječji vrtić Maslačak Pakrac objavljuje

javni poziv za upis u program predškole

za djecu rođenu u razdoblju od 1. travnja 2015. do 31. ožujka 2016. godine

koja nisu polaznici redovitog programa predškolskog odgoja u dječjem vrtiću

 

 Dječji vrtić Maslačak Pakrac započinje s upisima u program predškole koji je obvezan za svu djecu rođenu u razdoblju od 1. travnja 2015. do 31. ožujka 2016. godine koja nisu polaznici redovitog programa predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Zahtjevi za upis djece u program predškole podnosit će se u razdoblju od 1. listopada do 15. listopada 2021. godine.

Zahtjevu za upis potrebno je priložiti:

  1. Presliku rodnog lista/ izvatka iz matice rođenih za dijete
  2. Preslike osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenja o prebivalištu
  3. Presliku iskaznice imunizacije
  4. Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu (roditelji su obvezni predati odgojiteljici najkasnije prvog dana pohađanja programa)

 

Zahtjev za upis može se preuzeti na internetskim stranicama www.dvmp.hr ili u tajništvu vrtića na adresi Matice hrvatske 13/b, Pakrac.

Zahtjevi s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom na adresu Dječji vrtić Maslačak Pakrac, Matice hrvatske 13/b, 34550 Pakrac.

Realizacija programa predškole planira se za razdoblje od veljače do svibnja 2022. godine. Program predškole za djecu koja nisu polaznici redovnog programa predškolskog odgoja održavat će se u objektima Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac u Pakracu te u područnim objektima Badljevina i Donja Obrijež.

Prije početka provedbe programa roditelji će dobiti detaljne upute o načinu i organizaciji programa.

Program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću je besplatan.

     Ravnateljica

Višnja Klobučar

Zahtjev za upis program predškole

Skip to content