Izvješće o rezultatima upisa za pedagošku godinu 2022. /2023.

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRAC

KLASA: 601-02/22-01/46

URBROJ: 2162/01-01-22-1

U Pakracu, 24. lipnja 2022. godine

 

PREDMET: Izvješće o rezultatima upisa za pedagošku godinu 2022./2023.

 

U razdoblju od 12. svibnja do 27. svibnja 2022. godine Dječji vrtić Maslačak Pakrac zaprimio je 79 zahtjeva za upis. U vrtić će biti upisana sva djeca.

Na temelju rezultata upisa Povjerenstvo za provedbu postupka upisa za pedagošku godinu 2022./2023. imenovano Odlukom Upravnog vijeća KLASA: 601-02/22-05/05, URBROJ: 2162/01-03-22-5, utvrdilo je postojanje slobodnih mjesta za upis i to u podružnicama:

– podružnica Donja Obrijež: cjelodnevni program za djecu od navršenih 3 godine do polaska u školu- 10 slobodnih mjesta

– podružnica Badljevina: cjelodnevni program za djecu od navršenih 3 godine do polaska u školu- 3 slobodna mjesta.

RAVNATELJICA

Višnja Klobučar

Skip to content