Category "Opći akti"

            Na temelju članka 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16, dalje u tekstu: Zakon) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac na svojoj 15. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2018. godine donosi

[…]
Skip to content