6. sjednica odgojiteljskog vijeća u pedagoškoj godini 2017./2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK  PAKRAC

KLASA: 601-02/18-04/03

URBROJ: 2162/01-01-18-1

Pakrac, 22. kolovoz 2018. godine

Na temelju članka 57. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac KLASA: 012-03/14-03/01, URBROJ: 2162-014-14-03-2 i članka 4. Poslovnika odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac URBROJ: 2162-14/01-159, ravnateljica saziva

6. sjednicu odgojiteljskog vijeća

u pedagoškoj godini 2017./2018.

         Sjednica će se održati dana 29. kolovoza 2018. godine (srijeda) u prostorijama matičnog vrtića s početkom u 09:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Odgojiteljskog vijeća
  2. Osvrt na rad tijekom ljetnog razdoblja
  3. Organizacija rada u pedagoškoj godini 2018./2019.
  4. Godišnje izvješće o ostvarenju plana i programa rada za pedagošku godinu 2017./2018.
  5. Pitanja i prijedlozi

Molim da se na sjednicu odazovete u točno zakazano vrijeme.

                                                                                                                      Ravnateljica

                                                                                                                    Višnja Klobučar

 

Skip to content